Prodej spoluvl. podílu – byt. jednotka

vitkova@akvitkova.cz

Prodej spoluvl. podílu – byt. jednotka

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSPL 65 INS 5155/2016 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/2 z celku na:
-bytové jednotce č. 259/2 o velikosti 4+1 (81,65 m2) vymezené v budově: Stráž, č.p. 259, byt. dům (LV č. 359), situované na parcele parc. č. St. 372 (LV 10002),
-neodd. spoluvl. podílu na společných částech domu v rozsahu 189/1000 z celku,
vše zaps. na LV č. 424 (byt), č. 359 a č. 10002, pro kat. území Stráž u Tachova, obec Stráž, u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Tachov

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 31.03.2019.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Značka:

INS 381

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Plzeňský kraj

Odpovědět na inzerát


Další inzeráty zadavatele

Nemovité věci

11.02.2019
31.03.2019


Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Související inzeráty