Prodej spoluvl. podílu na RD Holešov

vitkova@akvitkova.cz

Prodej spoluvl. podílu na RD Holešov

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSBR 32 INS 8567/2019 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/3 z celku na nemovitostech:
– pozemku parc. č. 1693 o výměře 129 m2 – zahrada,
– pozemku parc. č. 1701 o výměře 164 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Holešov, č.p. 648, rod. dům; Stavba stojí na pozemku p.č.: 1701,
vše zapsané na listu vlastnictví 1694 pro kat. území Holešov, obec Holešov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 31.05.2020.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Nemovité věci

25.03.2020
31.05.2020


Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Související inzeráty