PRODEJ SPOLUVLASNICKÝCH PODÍLŮ NA RODINNÉM DOMĚ A ZAHRADĚ – K.Ú. A OBEC KOLÍN

Značka: KSPH 65 INS 11450/2021

Cena: 1190000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

11.12.2023
12.01.2024

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka Václava Šauera, r.č. 811013/0776, bytem Kolín, Písečná 510, PSČ 280 02 (KSPH 65 INS 11450/2021).

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka, a to:

 • podíl o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. St. 1584 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2, jehož součástí je stavba č.p. 510, rodinný dům,
 • podíl o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. 335/30 – zahrada o výměře 242 m2,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 160, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,  Katastrální pracoviště Kolín, pro katastrální území a obec Kolín.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Václava Šauera, r.č. 811013/0776, bytem Kolín, Písečná 510, PSČ 280 02, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 12. ledna 2024 včetně, a to emailem na adresu stalikova@ak-kt.cz, přičemž součástí emailu bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužník Václav Šauer, KSPH 65 INS 11450/2021“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, která nesmí být nižší než cena stanovená znaleckým posudkem ve výši 1.190.000,- Kč. Předmětné nemovité věci jsou prodávány výhradně jako celek.

Příslušný list vlastnictví i znalecký posudek je v přílohách inzerátu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: stalikova@ak-kt.cz nebo na telefonu 731 487 792.

Přílohy:

– Usnesení o úpadku dlužníka, o povolení oddlužení a o ustanovení insolvenčního správce

– LV č. 160

– Znalecký posudek


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!