PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/14 NA POZEMKU, OBEC ZVĚSTOV V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LABY

Značka: K/7861/2022

Cena: 10000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

25.06.2024
25.07.2024

V insolvenčním řízení sp. zn KSPH 68 INS 690/2022 nabízí AKKRM insolvence, v.o.s., IČ: 061 77 263 coby insolvenční správce k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/14 na pozemku parc. č. 257 vedeném jako trvalý travní porost o celkové výměře pozemku 2.381m2, nacházejícím se v k.ú. Laby, v obci Zvěstov, okres Benešov, zapsán na LV č. 203 u KÚ pro Středočeský kraj, KP Benešov (položka č. 2 soupisu majetkové podstaty ze dne 17. 6. 2024 zveřejněného na listu B-15).

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce v místě a čase prodeje,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky.

 

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formuláře, v elektronické formě na email koutna@akkrm.cz, poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nebo do datové schránky insolvenčního správce, ID DS: zgaj8mz, nejpozději do 25. 7. 2024 (včetně).


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!