Prodej spoluvlastnického podílu 1/16 na bytové jednotce v Teplicích

Značka: Ins. 27/18

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

16.05.2023
30.06.2023

JUDr. Martin Frisch, insolvenční správce dlužníka Petra Jelínka, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov, IČ 71446699 v rámci ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 45 INS 13344/2018 nabízí k prodeji mimo dražbu následující nemovitý majetek:

 • spoluvlastnický podíl  o velikosti ideální 1/16 na bytové jednotce č. 797/142593/104 v budově Teplice č.p. 2593 (byt. dům), na parcele č. 1929/9 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 3/384 na společných částech domu č.p. 2593 a pozemku parc. č. 1929/9, vše v k.ú. Teplice, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV č. 8280 (byt. jednotka) a na LV č. 7325 (dům a pozemek).

Prodej bude uskutečněn za splnění těchto podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce za kupní cenu ve výši minimálně 109375,- Kč;
 • kupní cena musí být složena před podpisem smlouvy na účet majetkové podstaty;
 • veškeré náklady související s přepisem vlastnického práva ponese kupující.

Nabídky je třeba doručit písemně do sídla insolvenčního správce nebo emailem na adresu martinfrisch@seznam.cz nejpozději do 30.6.2023. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.

V případě zájmu o další informace je možno kontaktovat insolvenčního správce na emailu martinfrisch@seznam.cz nebo na tel. č. 777615931.

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!