Prodej spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemcích zapsaných na LV č. 526 pro k.ú. Mostkov

Značka: KSBR 27 INS 10591/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

28.02.2024
31.03.2024

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení čj. KSBR 27 INS 10591/2022 dlužníka Eva Chmelíková k prodeji níže uvedené podíly na věcech nemovitých a to:

– spoluvlastnický podíl 1/16 na pozemcích parc. č. st. 33/1 zastavená plocha a nádvoří (zbořeniště), parc. č. st. 33/2 zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba Mostkov, č.p. 90- rodinný dům), parc.č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp / če, rodinný dům, bez LV), parc.č. st. 148 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp / če, bez LV) p.č. 91, 92/2, 96/1 – vše zahrada, to vše na LV 526, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, k.ú. Mostkov, obec Oskava, okres Šumperk

Nemovitý majetek je sepsán v soupise majetkové podstaty v oddílu I. Nemovitý majetek pod poř. č. 1

Podmínky prodeje:

 1. Bude prodáno zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) kontakt na zájemce a nabídku kupní ceny
 3. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 4. Prodej podléhá souhlasu věřitelského orgánu a insolvenčního soudu, popřípadě zajištěného věřitele
 5. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky

Nabídku s uvedením kontaktních údajů zasílejte do 31.3.2024 písemně na adresu ALFA insolvenční v.o.s. , 798 14 Olšany u Prostějova č.p. 462,  elektronicky (sorokova@email.cz) nebo do datové schránky ALFA insolvenční v.o.s.  

 

 

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!