Prodej spoluvlastnického podílu 1/188 -lesní pozemky – k.ú. Kuželov

Značka: I.570

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

23.09.2023
31.10.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Jarmila Kozlová, r.č. 675707/1255, bytem Hornická 1410/41a, Havířov, ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37INS 4769/2021, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

– LV – 21 – obec a k.ú. Kuželov – spoluvlastnický podíl 1/188 – parcela p.č. 511/1 –   výměra 306 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 511/2 – výměra 315 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 511/3 – výměra 1029 m2, lesní pozemek

– LV – 903 , obec a k.ú. Kuželov –  spoluvlastnický podíl 1/188  – parcela p.č. 984 – výměra 209 281 m2, lesní pozemek

– LV – 904 – obec a k.ú. Kuželov – spoluvlastnický podíl 1/188 –  parcela p.č. 511/4 – výměra 46 923 m2, lesní pozemek

– LV – 905 – obec a k.ú. Kuželov – spoluvlastnický podíl 1/188 – parcela p.č. 988/2 – výměra  148 087 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 988/3 – výměra 99 539 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 1772/1 – výměra 83 563 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 1772/2 – výměra 5 651 m2, lesní pozemek, parcela p.č. 1772/3 – výměra 277 m2, lesní pozemek

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 31.10.2023, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení:   pozemky Kuželov

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!