Prodej spoluvlastnického podílu 1/2 – k.ú. Vratimov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

08.02.2023
31.03.2023

V rámci insolvečního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 37 INS 14340/2022, dlužník Michenka Petr, insolvenční správce nabízí k prodeji podíl ve výši 1/2 na pozemcích:

 • pozemek parc.č. 1384/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 47 m2
 • pozemek parc.č. 1696/1 – vodní plocha, evidovaná výměra 336 m2
 • pozemek parc.č. 1705/1, trvalý travní porost, evidovaná výměra 3055 m2
 • pozemek parc.č. 1710/1, orná půda, evidovaná výměra 11710 m2
 • pozemek parc.č. 1711/3, ostatní plocha, evidovaná výměra 763 m2
 • pozemek par.č. 1725/12, lesní pozemek, evidovaná výměra 109 m2

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Vratimov, k.ú. Vratimov, na LV č. 307.

Prodej bude realizován ve prospěch vítěze výběrového řízení, který učiní v místě a čase nejvyšší nabídku.

Nabídky zasílejte nejpozději do 31.3.2023 na adresu insolvenčního správce: Mixová v.o.s., Sopotská 630/40, 181 00 Praha 8 nebo prostřednictvím datové schránky ID: jntmppt nebo na email: mixova@akmixova.cz

Minimální nabídková kupní cena za spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 činí částku 347.000,- Kč. 

Žádost o další informace pište na email. adresu: mixova@akmixova.cz

Podmínky prodeje:

– nemovitý majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů

– nabídka zájemce musí obsahovat jméno a příjmení zájemce , kontaktní údaje a výši nabízené ceny

– kupní cena bude v celé výši uhrazena na účet majetkové podstaty dlužníka  před podpisem kupní smlouvy

– náklady spojené s prodejem věci nese kupující, taktéž náklady spojené s převzetím věci


Přílohy:

Informace o zadavateli

mixova@akmixova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!