PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/3 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

07.08.2023
08.09.2023

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/3 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

 

Insolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:                     

Kytelerová Eliška, sp.zn. KSPH 77 INS 22429/2020

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. LV č. 16 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac. Nymburk, kat. území Velenice , jedná se spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na následujících nemovitých věcech:

 

Spoluvlastnický podíl byl oceněn znaleckým posudkem č. 18617-834/2023 vyhotovený znaleckou kanceláří XP invest, s.r.o. k datu 5. 5. 2023, cena obvyklá spoluvlastnického podílu 1/3 byla stanovena na 900 000,-Kč

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do 8.9. 2023, do datové schránky IS n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!