Prodej spoluvlastnického podílu 1/4 na rod. domě a zahradě, obec Podlesí, okres Příbram

Značka: KSPH 67 INS 2878/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Adresa: Podlesí

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

15.02.2023
15.04.2023

Insolvenční správkyně Mgr. Petra Jadrníčková ve věci insolvenčního řízení dlužníka Jany Šemnické, RČ 845108/1111, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 2878/2021, nabízí k prodeji:

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 id. na

 • pozemku parc. č. 740, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Podlesí č.p. 152, rod. dům, 
 • pozemku parc. č. 741, o výměře 593 m2, zahrada 

vše zaps. na LV 74 pro kat úz. Podlesí nad Litavkou, obec: Podlesí, okres: Příbram, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram

Podrobnosti viz znalecký posudek.

Pozn.: Někteří další spoluvlastníci rovněž nají zájem o prodej svého podílu!

Podmínky prodeje:
– majetek je prodáván ve stavu jak stojí a leží,
– poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,
– rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy,
– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku,
– nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce a nabízenou cenu v měně CZK,
– lhůta pro podání nabídek je do 15.4.2023, nabídky se podávají výlučně e-mailem na adresu ak.jadrnickova@seznam.cz

Příloha: Znalecký posudek


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petra Jadrníčková ak.jadrnickova@seznam.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!