PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODILU 1/8 NA NEMOVITÝCH VĚCECH

Cena: minimálně 150 000,-Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Cheb, Česko

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

25.03.2021
30.12.2021

Insolvenční správce:

Koppa v.o.s., insolvenční správce, Mozartova 679/21, 460 01 Liberec

Dlužník:                     

Vrbický Libor, sp.zn. MSPH 91 INS 4270/2020

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. 12568 pro k.ú. Cheb, vedeného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Cheb, jedná se spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na následujících nemovitých věcech:

 • byt č. 1239/2, vymezena v budově Chebu, č. p. 1158,1239,1240, byt. dům, LV č. 5396,
 • na parcele 2465/2, LV č.5396,

Bytová jednotka je zapsána na LV č. 12568, bytový dům je zapsán na LV č. 5396, pozemek je zapsán na LV č. 5396, vše pro k.ú. Cheb, obec Cheb u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.  Nemovité věci byly oceněny společností ZUOM a.s., dle znaleckého posudku č. 834-123/2020 v ceně obvyklé 150.000,-Kč

 

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.09.2021 17.12.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2021 15.10.2021 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.09.2021 15.10.2021 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.09.2021 15.10.2021 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!