PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

Značka: KSUL 63 INS 10647/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

31.01.2024
29.02.2024

Insolvenční správkyně tímto nabízí ke zpeněžení spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k:

  • p. p. č. 1418/2 (zahrada) o výměře 604 m2
  • p. p. č. 1468/4 (ostatní plocha – jiná plocha)  o výměře 86 m2

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 285 pro obec a k.ú. Srbská Kamenice, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

Předmětný spoluvlastnický podíl bude zpeněžován dle pokynu zajištěného věřitele přímým prodejem zájemci, který učiní nejvyšší  nabídku.

Cenové nabídky lze předkládat emailem na: kramarik@saluka.cz (do předmětu uvést: „Srbská Kamenice“)

Cenové nabídky podléhají schválení zajištěnému věřiteli, přičemž si zajištěný věřitel i insolvenční správkyně vyhrazují právo cenové nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.

Insolvenční správkyně bude kontaktovat zájemce, jehož cenová nabídka byla učiněna jako nejvyšší a povede s ním další kroky vedoucí ke zpeněžení tohoto majetku.


Informace o zadavateli

David Letošník kramarik@saluka.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!