Prodej spoluvlastnického podílu id. 1/2 k.ú. Stráž u Tachova

Značka: KSPL 29 INS 20288/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.05.2023
26.06.2023

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 29 INS 20288/2021  nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k pozemku parcela č. 2486/5 zahrada v k.ú. Stráž u Tachova, zapsáno na LV 383, katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov.

Znalecký posudkem č. 064-2021/4271 byl pozemek oceněn na částku 59.000,- Kč, hodnota spoluvlastnického podílu tak stanovena na částku 29.500,- Kč. Znalecký posudek je možné si vyžádat u IS.

Podmínky nabídkového řízení:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

Cenová nabídka bude zaslána nejpozději do 16.6.2023 do 10:00 hod 

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny. Pozemek bude prodán tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné. Nabídka nechť je označena v záhlaví „Nabídka kupní ceny – k.ú. Stráž u Tachova“

Nabídka bude zaslána na e-maily insolvenčního správce: lukacova@insolvenceok.cz, aaalukacova@gmail.com 

2) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

3) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

4) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany zajištěného věřitele. Kupní cena je splatná ve lhůtě do 5 dnů od potvrzení nabídky ze strany insolvenčního správce, ve které bude uvedeno číslo účtu majetkové podstaty a další podmínky složení kupní ceny.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Lukáčovou, na tel: 773 464 417, případně na emailu: lukacova@insolvenceok.cz.

O výsledcích nabídkového řízení budete informováni nejpozději do 26.6.2023 prostřednictvím emailu.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!