Prodej spoluvlastnického podílu – kat. území Úšovice, obec Mariánské Lázně

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

09.01.2024
31.01.2024

ADF IS v.o.s., insolvenční správce dlužníka Josef Gerháth, bytem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 66 INS 5805/2023, nabízí k prodeji:

 • podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 1012/53, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 362 m2, vše zapsáno na LV 1813, v k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek v nejvyšší nabídce

– mimo dražbu přímým prodejem,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat, a to i bez uvedení důvodu.
– náklady spojené s přepisem vlastnického práva a s koupí nese kupující

– věci se prodávají jak stojí a leží a kde se nacházejí

Pro bližší informace a podání nabídek: insolvence@adfis.cz
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31. 1. 2024 vč.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

office@adfis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!