Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech

Značka: SI 19/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

05.08.2022
21.09.2022

Slezská insolvenční v.o.s., se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov, IČ 08239428 jako ins. správce dlužnice Šárky Ebrové v rámci ins. řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 81 INS 2882/2021 nabízí k prodeji mimo dražbu následující nemovitý majetek:

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na:

– pozemku parc. č. St. 1682 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Brandýs nad Labem, č.p. 1560, rod. dům
– pozemku parc. č. 297/9 – zahrada

vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha – východ. Zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ na LV 1909

Nabídky je třeba doručit písemně do sídla insolvenčního správce nebo emailem na adresu office@slezskainsolvencni.cz nejpozději do 21.9.2022. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!