prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech – k. ú. Veselí – Předměstí

Značka: KSBR 40 INS 19392/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

13.12.2022
15.01.2023

Insolvenční správkyně dlužníků Jitka Švehlíková a Pavel Švehlík, sp. zn. KSBR 40 INS 19392/2019, nabízí k prodeji mimo dražbu tuto položku majetkové podstaty:

Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitostech, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 8423, pro obec Veselí nad Moravou, kat. území Veselí – Předměstí:

– st. parc. č. 2505 (bez stavby) o vým. 14 m2 (na pozemku je stavba cizího vlastníka – zahradní chatka)

– pozemkové parcely č. 7774 o vým. 1609 m2, 7775 o vým. 1360 m2, 7776 o vým. 1653 m2, vše orná půda.

Podmínky zpeněžení:

– prodej nejvyšší nabídce, přičemž nejnižší nabídková cena není stanovena

– kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy na účet majetkové podstaty

– je možno podat nabídku i na jednotlivé pozemky

–  zpeněžení a kupní cena podléhá souhlasu insolvenčního soudu – bez udělení souhlasu není insolvenční správce oprávněn kupní smlouvu uzavřít.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky bez uvedení důvodu, zrušit tuto nabídku ke zpeněžení či změnit její podmínky, a dále případě vyzvat zájemce o navýšení nabídnuté kupní ceny.

Podrobnější informace vám podá přímo insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková, tel. 606614681.  Aktuální list vlastnictví v příloze.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!