PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K.Ú. MEZNÁ U SOBĚSLAVI

Značka: KSCB 41 INS 12549/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.03.2024
04.04.2024

Insolvenční správce Mgr. Markéta Šafránková Křivanová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u KS v Českých Budějovicích, sp. zn. KSCB 41 INS 12549/2020, na dlužníka – Jiří Ženíšek k prodeji mimo dražbu následující nemovitosti:

 • podíl o velikosti 11/20 na pozemku p.č. St. 47 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 118 m2, na pozemku stojí zem. stavba bez č.p./ev., LV č. 116,

vše v obci Mezná a k. ú. Mezná u Soběslavi, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Tábor.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím nad rámec kupní ceny,
 • zajištěný věřitel si vyhrazuje odsouhlasení kupní ceny,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho identifikaci (u FO jméno, příjmení, datum narození nebo IČ, adresu, u PO název společnosti, IČ a sídlo), jeho kontaktní údaje, označení předmětu koupě a uvedení nabízené ceny. Nabídku lze zaslat nejpozději do 4. 4. 2024 na email: insolvence@advokacie-trebic.cz nebo poštou do sídla insolvenčního správce na adresu: Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, insolvenční správce, Průmyslová 154, 674 01 Třebíč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Markéta Šafránková Křivanová m.krivanova@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!