PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI V K.Ú. NÍŽKOVICE, OKRES VYŠKOV

Značka: KSBR 30 INS 1168/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

24.06.2023
31.07.2023

Insolvenční správce Mgr. Markéta Šafránková Křivanová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 30 INS 1168/2020, na dlužníka – Monika Nováková, nar. 8. 5.1988, bytem Husova 881/30, 664 51 Šlapanice, k prodeji mimo dražbu následující nemovitosti:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 5/24 na pozemku parc. č. 132 (o výměře 260 m2), druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 163, zapsáno na listu vlastnictví č. 1124 v katastrálním území 704768, Nížkovice, obec Nížkovice, okres Vyškov

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • veškeré poplatky související s přepisem majetku budou hrazeny kupujícím nad rámec kupní ceny,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho identifikaci (u FO jméno, příjmení, datum narození nebo IČ, adresu, u PO název společnosti, IČ a sídlo), jeho kontaktní údaje, označení předmětu koupě a uvedení nabízené ceny. Nabídku lze zaslat nejpozději do 31. 7. 2023 na email: insolvence@advokacie-trebic.cz nebo poštou do sídla insolvenčního správce na adresu: Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, insolvenční správce, Průmyslová 154, 674 01 Třebíč.

Bližší informace v přiloženém znaleckém posudku.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Markéta Šafránková Křivanová m.krivanova@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!