Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích, k. ú. Nové Hvězdlice

kancelar@konreo.cz

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích, k. ú. Nové Hvězdlice

Nabízíme v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.: KSPA 56 INS 4743/2018:

 

 • prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 vzhledem k celku pozemků:
 • parcela 3207/86 ostatní plocha, výměra 410 m2,
 • parcela 3215/21 vodní plocha, výměra 282 m2,
 • parcela 3222/173 ostatní plocha, výměra 149 m2,

vše v k. ú. Nové Hvězdlice na LV 671, obec Hvězdlice.

 • prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 vzhledem k celku pozemků:
 • parcela č. 459 orná půda, výměra 3 784 m2,
 • parcela č. 1070 orná půda, výměra 693 m2,
 • parcela č. 3057/20 orná půda, výměra 3 053 m2,
 • parcela č. 3163/68 orná půda, výměra 761 m2,
 • parcela č. 3166/12 travní porost, výměra 6 m2,
 • parcela č. 3189/17 orná půda, výměra 764 m2,
 • parcela č. 3189/123 orná půda, výměra 95 m2,
 • parcela č. 3207/49 orná půda, výměra 1 730 m2,
 • parcela č. 3207/72 orná půda, výměra 30 m2,
 • parcela č. 3210/49 orná půda, výměra 261 m2,
 • parcela č. 3210/59 orná půda, výměra 283 m2,
 • parcela č. 3210/81 orná půda, výměra 98 m2,
 • parcela č. 3212/13 orná půda, výměra 702 m2,
 • parcela č. 3218/82 vodní plocha, výměra 27 m2,
 • parcela č. 3229/16 ostatní plocha, výměra 74 m2,
 • parcela č. 3229/44 ostatní plocha, výměra 74 m2,
 • parcela č. 3231/6 ostatní plocha, výměra 18 m2,
 • parcela č. 3235/56 ostatní plocha, výměra 22 m2,
 • parcela č. 3258/14 ostatní plocha, výměra 47 m2,
 • parcela č. 3258/27 vodní plocha, výměra 52 m2,

vše v k. ú. Nové Hvězdlice na LV 672, obec Hvězdlice.

Inzerce nemovitosti bude trvat min. 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Spoluvlastnický podíl není po dobu trvání inzerce možno rezervovat. U nemovitosti pod poř. č. 1 je možné činit nabídky v min. výši 3.150,- Kč, a dále u nemovitosti pod poř. č. 2 je možné činit nabídky v min. výši 75.440,- Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

 

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Královehradecký kraj

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

12.02.2021
12.04.2021


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Související inzeráty