Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích, k. ú. Nové Hvězdlice

kancelar@konreo.cz

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích, k. ú. Nové Hvězdlice

Nabízíme v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.: KSPA 56 INS 4743/2018:

 

 • prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/376 vzhledem k celku pozemků:
 • parcela č. 614/1 – lesní pozemek, výměra 643 696 m2,
 • parcela č. 614/2 – ostatní plocha, výměra 6 488 m2,
 • parcela č. 614/4 – ostatní plocha, výměra 54 m2,
 • parcela č. 642/1 lesní pozemek, výměra 642 789 m2,
 • parcela č. 642/2 lesní pozemek, výměra 219 m2,
 • parcela č. 642/3 lesní pozemek, výměra 242 m2,
 • parcela č. 3222/2 – ostatní plocha, výměra 673 m2,
 • parcela č. 3222/3 – ostatní plocha, výměra 23 m2,
 • parcela č. 3222/4 – ostatní plocha, výměra 20 m2,
 • parcela č. 3222/267 – ostatní plocha, výměra 401 m2,
 • parcela č. 3222/268 – ostatní plocha, výměra 253 m2,
 • parcela č. 3222/271 – ostatní plocha, výměra 240 m2,
 • parcela č. 3222/278 – ostatní plocha, výměra 116 m2,
 • parcela č. 3222/280 – ostatní plocha, výměra 234 m2,
 • parcela č. 3222/281 – ostatní plocha, výměra 296 m2,

vše v k. ú. Nové Hvězdlice na LV 73, obec Hvězdlice.

 • prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/371 – parcela 614/8 lesní pozemek, výměra 924 m2, zapsané v k.ú. Nové Hvězdlice na LV 631, obec Hvězdlice.
 • prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/376 vzhledem k celku pozemků:
 • parcela č. 614/3 lesní pozemek, výměra 334 921 m2,
 • parcela č. 614/5 lesní pozemek, výměra 209 m2,
 • parcela č. 641/1 lesní pozemek, výměra 18 m2,
 • parcela č. 641/3 lesní pozemek, výměra 59 m2,
 • parcela č. 641/4 lesní pozemek, výměra 10 m2,
 • parcela č. 641/6 lesní pozemek, výměra 6 m2,
 • parcela č. 653 lesní pozemek, výměra 4 359 m2,
 • parcela č. 753 lesní pozemek, výměra 557 m2,

vše v k. ú. Nové Hvězdlice na LV 692, obec Hvězdlice.

Inzerce nemovitostí bude trvat min. 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Spoluvlastnický podíl není po dobu trvání inzerce možno rezervovat. U nemovitostí pod poř. č. 1 a 2 je možné činit nabídky v min. výši 51.730,- Kč (prodávají se jako celek), u nemovitostí pod poř. č. 3 je možné činit nabídky v min. výši 13.750,- Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Královehradecký kraj

Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetek

12.02.2021
12.04.2021


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Související inzeráty