Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.úz. Uherčice u Hustopečí

Značka: KSBR 26 INS 6534/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

26.01.2023
17.02.2023

Jako insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení nabízím k prodeji podíl na  pozemcích zapsaných na LV 301, okres Břeclav, kat. území Uherčice u Hustopečí:

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemcích:

– parc. č. 1336/1, o výměře 1 572 m2, orná půda

– parc. č. 1381/1, o výměře 68 m2, orná půda

– parc. č. 1381/2, o výměře 2 148 m2, orná půda

– parc. č. 1523/1, o výměře 241 m2, vinice

– parc. č. 1524/6, o výměře 1 798 m2, vinice

– parc. č. 1524/11, o výměře 173 m2, ostatní plocha

Znalecký posudek s bližšími informacemi o pozemcích je dostupný v insolvenčním rejstříku v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.z. KSBR 26 INS 6534/2021. Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou 5 let.

Podmínky prodeje:

 • nabízený majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou
 • nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • zájemce uhradí poplatek za vkladové řízení u katastrálního úřadu
 • prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky

Pokud byste měli zájem, dovoluji si Vás požádat o zaslání nabízené kupní ceny do 17. 2. 2023 na e-mail: polenova@alfains.cz. V případě potřeby doplnění informací mne kontaktuje na tel. čísle: 603207241 nebo e-mailu: polenova@alfains.cz.

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!