Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku

Cena: 30000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

20.06.2024
20.07.2024

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 7. 2023, č. j. KSPL 54 INS 10606/2023-A-10, byl zjištěn úpadek dlužníka Radka Vrby, RČ: 770628/2793, IČ: 74664522, trvale bytem Brigádnická 2681/3, 434 01 Most (dále jen jako „dlužník“), spojené s povolením oddlužení a do funkce insolvenčního správce dlužníka byla ustanovena společnost Abeceda insolvence v.o.s., IČ: 14106841, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, (dále „insolvenční správce“).

Insolvenční správce tímto nabízí k prodeji nemovitou věc – spoluvlastnický podíl na pozemku – z majetkové podstaty dlužníka:

 • Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¹∕з na pozemku parc. č. 7027, orná půda, o výměře 2420 m², zemědělský půdní fond, v obci Most, zapsáno na LV č. 3426 pro katastrální území Most II a obec Most.

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce, minimálně za 30 000 Kč;
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy;
 • Veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující;
 • Insolvenční správce neposkytuje žádné prohlášení o stavu prodávané nemovitosti (prodává je „jak stojí a leží“) ani jakékoliv záruky za jakost;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit;
 • Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci poštou na adresu Abeceda insolvence v.o.s., Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, emailem na adresu
  info@abc-insolvence.cz nebo do datové schránky ID DS: uvk2v86. Posuzovány budou pouze nabídky, které budou insolvenčnímu správci doručeny nejpozději do 15. 1. 2024.

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje zájemce – jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště, emailový a telefonický kontakt;
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně;
 • Prohlášení, že zájemce bezvýhradně akceptuje podmínky prodeje;
 • Prohlášení, že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona, případně že mu byla udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona;

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s uplatněním jejich nabídky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevracet zájemcům jejich nabídky nebo jakékoliv jejich součásti.

Informace o zadavateli

info@abc-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!