Prodej spoluvlastnického podílu nemovitého majetku v k. ú. a obci Boršov U Moravské Třebové

Značka: KSPA 60 INS 9539/2017

Cena: 70000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Boršov u Moravské Třebové

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

25.11.2022
10.12.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 60 INS 9539/2017 sepsaný v majetkové podstatě dlužníků:

 • pod poř. č. 1 : spoluvlastnický podíl id. 1/6 na St. 94 o výměře 1318 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – Boršo, čp. 139, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 94, pozemková parcela č. 351 o výměře 822 m2 – zahrada, pozemková parcela č. 355/2 o výměře 2448 m2 – zahrada, pozemková parcela č. 3765 o výměře 56 m2 – ostatní plocha a pozemková parcela č. 3871/6 – 83 m2 – vodní plocha vše v k. ú. a obci Boršov U Moravské Třebové, v obci Moravská Třebová a zapsané na LV 103 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy                                       

 

Prodej těchto nemovitostí je podmíněn nejnižší podanou nabídkou ve výši 70.000,– Kč. Insolvenční správce vybere poté nejvyšší podanou nabídku a tohoto zájemce řádně vyrozumí.

Toto je v souladu uděleným souhlasem ke zpeněžení ze strany Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn.: KSPA 60 INS 9539/2017-B-56 ze dne 24. 11. 2022.

Cena nemovitostí je stanovena na základě předloženého odhadu ze strany notáře a dále z aktuálních cen na trhu s nemovitostmi.

 

Nabídky podávejte buď písemně na níže uvedenou adresu či e-mailovou poštou:

insolvence@stangl.cz

 

Inzerát je platný do 10.12.2022.

 

Insolvenční správce:

Insolvenční kancelář Štangl a spol.

Bří Škorpilů čp. 43

566 01 Vysoké Mýto

 

Kontakt na insolvenčního správce pro případné sdělení k nabídce: insolvence@stangl.cz,

tlf. 465 424 110, 603 307 875 – JUDr. Jan Štangl, Ing. Marika Špatenková.


Informace o zadavateli

Insolvenční kancelář Štangl a spol. insolvence@stangl.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 2500000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!