PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/10 NA NEMOVITOSTI

Značka: KSPH 66 INS 22107/2021

Cena: 500000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

11.10.2022
31.07.2023

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2021, č.j. KSPH 66 INS 22107/2021-A-8, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Marcela Dolečková, r. č. 695104/1009, bytem Nebužely, Nebužely 140, PSČ 277 34 (dále jen „Dlužnice“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence v.o.s., insolvenčního správce, IČ: 032 96 636, sídlem Černokostelecká 281/7, Praha 10, PSČ 100 00 („Insolvenční správce“).

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 18. května 2022, č. j. KSPH 66 INS 22107/2021-B-10 o schválení oddlužení, soud rozhodl, že Dlužnice je oprávněna podat návrh na povolení oddlužení. Soud schválil zprávu o přezkumu ze dne 14. 3. 2022 (zveřejněnou na B- 6) a dále schválil oddlužení dlužnice: Marcela Dolečková, narozena 4.1.1969, bytem Nebužely 140, 277 34 Nebužely, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční správce zapsal do soupisu majetkové podstaty pod poř. č. 1 (zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 21. duben 2022 na č. l. B-8) nemovitý majetek, a to:

– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na pozemku parc.č.St. 43 jehož součástí je stavba č.p. 37 a pozemku parc.č. 394/1 to vše zapsané na LV 109 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro obec Rožďalovice, k.ú. Hasina („Nemovitý majetek“).

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 22. července 2022, č. j KSPH 66 INS 22107/2021-B-12 soud vydal souhlas s tím, aby Insolvenční správce, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka výše uvedený Nemovitý majetek.

Prodej Nemovitého majetku mimo dražbu bude realizován za nejvyšší nabídku, minimálně za 100% z ceny stanovené znaleckým posudkem, případná nižší nabídka bude předložena k odsouhlasení insolvenčnímu soudu. Náklady na zpeněžení uvedených nemovitostí budou činit maximálně 5% výtěžku zpeněžení. Insolvenční správce bude mít právo všechny došlé
nabídky odmítnout bez uvedení důvodu a smlouvu o prodeji neuzavřít. Kupní cena bude zaplacena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Pokud budete mít nějaké dotazy, tak mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 725 245 800.

Své nabídky posílejte na e-mail pavel.indrak@abc-insolvence.com

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!