PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 NA BUDOVĚ A POZEMCÍCH V OBCI STŘÍTEŽ, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

pechousek@akpechousek.cz

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 NA BUDOVĚ A POZEMCÍCH V OBCI STŘÍTEŽ, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

V rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 3412/ 2019 nabízím prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích parc.č. 280 (orná půda, celková výměra 1.072 m2), parc.č. 281 (zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 543 m2), vč. stavby č.p. 136 (rod.dům), parc.č. 282 (zahrada, celková výměra 248 m2) a parc.č. 1174/2 (ostatní plocha, celková výměra 45 m2), katastrální
území Střítež, obec Střítež, okres Frýdek-Místek, zapsáno na LV č. 88.

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu byla znalecky stanovena na částku 489.000,- Kč.

Podmínky prodeje:
• prodej nejvyšší cenové nabídce
• kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy
• nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku výše kupní ceny
• výhrada odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu

Možnost koupit celek nemovitostí – druhá polovina nemovitostí je nabízena k prodeji Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nabídky zasílejte na email: pechousek@akpechousek.cz. Na tomto emailu je možné získat bližší informace.

Mgr. Václav Pechoušek, insolvenční správce

Nemovité věci

24.03.2020
24.03.2021


Informace o zadavateli

Václav Pechoušek pechousek@akpechousek.cz Krajinská 35/1

Související inzeráty