PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 NA NEMOVITOSTECH V K.Ú HORNÍ DUNAJOVICE, OKRES ZNOJMO

Značka: INS-20/21-BR

Cena: 1300000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

19.01.2022
31.12.2022

V rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 31 INS 7146/ 2021 nabízím prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech – pozemku parc.č. st. 40, jehož součástí je stavba č.p. 52 (zem. used), katastrální území Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice, okres Znojmo, zapsáno na LV č. 944.

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu byla znalecky stanovena na částku 1,279.500,- Kč.

Podmínky prodeje:
• prodej nejvyšší cenové nabídce
• kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením kupní smlouvy
• nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku výše kupní ceny
• výhrada odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu

Nabídky zasílejte na email: pechousek@akpechousek.cz. Na tomto emailu je možné získat bližší informace.

Mgr. Václav Pechoušek, insolvenční správce


Přílohy:

Informace o zadavateli

Václav Pechoušek pechousek@akpechousek.cz Krajinská 35/1, České Budějovice 1, České Budějovice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 21.06.2022 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR 9500000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.08.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!