Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18 619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

vandrovec@in-spravce.cz

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18 619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

Insolvenční správce dlužníka Ing. Pavla Krůtila, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 9592 / 2020 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce 1 – spoluvlastnický podíl 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 4 965 070 Kč. Nabídky nižší, než je cena obvyklá dle znaleckého posudku nebudou akceptovány.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 28.5.2020 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA KRŮTIL  LV č. 412 – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetek

01.04.2021
28.05.2021


Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz

Související inzeráty