Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18 619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

01.04.2021
28.05.2021

Insolvenční správce dlužníka Ing. Pavla Krůtila, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 9592 / 2020 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

 • Položce 1 – spoluvlastnický podíl 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 4 965 070 Kč. Nabídky nižší, než je cena obvyklá dle znaleckého posudku nebudou akceptovány.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 28.5.2020 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA KRŮTIL  LV č. 412 – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 24.05.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!