PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 364/1000 NA NEMOVITOSTECH

Značka: MSPH 92 INS 8667/2020

Cena: 148000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

21.06.2023
31.01.2024

Městský soud v Praze usnesením ze dne 02.06.2021, č. j. MSPH 92 INS 8667 / 2020-A-74, rozhodl o úpadku dlužníka: Milan Janků, r. č. 680529/2241, IČO: 475 87 873, bytem Praha 6, Pod Hradbami 661/11, PSČ 160 00 (dále jen „Dlužník“), a na majetek dlužníka prohlásil nepatrný konkurs. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost ALFA insolvenční v.o.s., IČO: 079 70 692, sídlem Olšany u Prostějova 462, 798 14 Olšany u Prostějova. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 5. října 2021, č.j. 2 VSPH 808 / 2021–A-93, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2021, č.j. MSPH 92 INS 8667 / 2020-A-74, potvrdil.

Usnesením ze dne 18. ledna 2022, č.j. MSPH 92 INS 8667/2020-B-15, byl dosavadní insolvenční správce ALFA insolvenční v.o.s., IČO: 079 70 692, odvolán z funkce a nově ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00 (dále jen „Insolvenční správce“)

Insolvenční soud usnesením ze dne 19. června 2023, č.j. MSPH 92 INS 8667/2020-B-40,  vyslovil i z pozice věřitelského orgánu souhlas s tím, aby v souladu s ustanoveními § 289 a § 66 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „IZ“) insolvenční správce TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, sídlem Černokostelecká 281/7, Praha 10, prodal mimo dražbu majetek dlužníka zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 5. 8. 2021 jako položka č. 21, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 364/1000 na nemovitostech zapsaných na LV 340 pro k. ú. Oráčov, okres Rakovník.

Prodej mimo dražbu uskuteční Insolvenční správce za podmínek:

a) zpeněžení nemovitého majetku přímým prodejem mimo dražbu může být realizováno insolvenčním správcem či prostřednictvím zprostředkovatele, nabídka prodeje bude zveřejněna obvyklým způsobem (www.burzaspravcu.cz) alespoň po dobu 3 měsíců, dále bude nabídka zveřejněna v insolvenčním rejstříku alespoň po dobu 3 měsíců, budou rovněž osloveni ostatní spoluvlastníci předmětné nemovitosti s nabídkou k odkupu;

b) realizace prodeje zájemci, respektive zájemcům nejdříve po uplynutí lhůty k nabídce předmětu prodeje zájemci, resp. zájemcům, s nejvýhodnější nabídkou v místě a čase prodeje, vybranou z veškerých nabídek insolvenčnímu správci došlých a jím shromážděných, prodejní cena bude činit nejméně částku 148.000 Kč;

c) úhradu kupní ceny je třeba provést nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

d) náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5 % výtěžku zpeněžení a náklady na správu 4 % výtěžku zpeněžení.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu office@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!