Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 9107/15127884 na pozemcích v k.ú. Troja, obec Praha

Značka: 21-05905/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hnězdenská 767, 181 00 Praha 8 - Troja

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

26.09.2022
30.11.2022

Likvidátor

B a B COMPANY s.r.o. v likvidaci, IČ 485 93 010

se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00  Praha 1 – Staré Město

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty nemovité věci:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 9107/15127884 na pozemcích č. parc. 1306/31 – ostatní plocha, č. parc. 1306/32 – ostatní plocha, č. parc. 1306/42 – ostatní plocha a č. parc. 1306/43 – ostatní plocha, vše k.ú. Troja, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7837 pro k.ú. Troja, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 9107/15127884 na pozemcích č. parc. 1305/18 – ostatní plocha a č. parc. 1305/20 – ostatní plocha, vše k.ú. Troja, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 924 pro k.ú. Troja, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Prodávaný majetek – nemovité věci budou zpeněžovány jako celek a budou prodány nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 30. listopadu 2022.

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu, která musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Obálky s nabídkami budou otevřeny a vyhodnoceny dne 30.11.2022 v 13.30 hod. v advokátní kanceláři Hrudka & partneři, Vodičkova 30, 110 00  Praha 1, IV. schodiště, 6. patro.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz, novakova@akhrudka.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!