PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI ID. 2/48 NA POZEMKU P.Č. 704/49, VŠE ZAPSANÉ NA LV Č. 412 K.Ú. ZÁŘÍČÍ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ LIBORA KRKOŠKY

Značka: KSBR 47 INS 24064/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Záříčí, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

07.12.2021
31.12.2022

Insolvenční správce dlužníka Libora Krkošky sp. zn.:KSBR 47 INS 24064 / 2020 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/48 na nemovitostech zapsaných na LV č. 412 k.ú. Záříčí, konkrétně se jedná o tyto nemovitosti:

  – pozemek p.č. 704/49, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 1150m2 Prodej bude probíhat dle pokynu zajištěného věřitele, a to za následujících podmínek: – prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy; – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců; – náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující; – zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku. Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.12.2022. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka – Krkoška – LV č. 412”.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!