PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI IDEÁLNÍ 1/6 BYTOVÉ JEDNOTKY č. 289/4 NA LV č. 2661 v k.ú. OLOMOUC MĚSTO

Značka: KSBR 56 INS 9673/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

08.09.2021
31.10.2021

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji následující spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Petra a Ivety Vařekových, vedeném pod sp. zn. KSBR 56 INS 9673/2020:

 

Předmět prodeje:

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Olomouc-město, zapsané na LV č. 2661, konkrétně bytová jednotka č. 289/4 v budově č.p. 287, 288, 289 (bytový dům), stojící na pozemku parc. č. st. 1441, st. 1442, st. 1443 (zastavěná plocha a nádvoří);

 

Podmínky prodeje:

 • Prodej v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje nejvyšší nabídka
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 31. 10. 2021.

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.09.2021 29.10.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 06.10.2021 Moravskoslezský kraj
  Olomoucký kraj
  1150000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 27.10.2021 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2021 31.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!