Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/3

kramarik@saluka.cz

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/3

Insolvenční správkyně v rámci insolvenčního řízení KSPL 58 INS 14751/2018 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k následujícím nemovitostem:

  • Stavební pozemek č. 59 o celkové výměře 572 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí stavba Vonšov, č.p. 57 (rodinný dům)

Vše zapsáno na LV č. 195 pro obec Skalná a k.ú. Vonšov, vedené Katastrálním řadem Karlovarský Kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

Předmětný majetek bude zpeněžen přímým prodejem zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje práno odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu.

Zájemci mohou své nabídky předkládat na email: kramarik@saluka.cz

Značka:

KSPL 58 INS 14751/2018

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Karlovarský kraj

Galerie:

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

16.10.2020
31.03.2021


Informace o zadavateli

David Letošník kramarik@saluka.cz

Související inzeráty