PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/2 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 1202, POZEMEK ST. Č. 175, K. Ú. A OBEC JÁCHYMOV, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA ING. PAVEL JANATA, SP. ZN. MSPH 78 INS 14673 / 2020

Značka: MSPH 78 INS 14673 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

12.12.2022
28.02.2023

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/2 NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV Č. 1202, st. č. 175 – zastavěná plocha a nádvoří (celk. výměra 334 m2), součástí je stavba (rekreační objekt) Jáchymov č. e. 21, k. ú. Jáchymov, V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ dlužníka: Ing. Pavel Janata. 

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.isir/justice.cz (položka soupisu majetkové podstaty uvedené v části I. Nemovitý majetek č. 1) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky prodeje:

– prodej mimo dražbu bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

 

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 28.2.2023 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí – Pavel Janata, LV č. 1202, Jáchymov”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!