PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.05.2023
09.06.2023

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.06.2019, č.j. KSUL 69 INS 8800/2019–A–13, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Praha, Opatovická 159/17, PSČ 110 00, Okres Praha.

Insolvenční správce Dlužníka nabízí k prodeji položku č. 3 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty Dlužníka.

Položka č. 3 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty Dlužníka – spoluvlastnický podíl o velikosti 747/25364 na pozemku parc. č. 2760, ostatní plocha, o výměře 706 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, kat. úz. Chomutov II, obec Chomutov, na LV 6310.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Předmět prodeje je prodáván tak jak stojí a leží.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také do dne 9.6.2023 zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.czs uvedením předmětu: KSUL 69 INS 8800/2019 – nabídka – spoluvlastnický podíl.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!