PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

23.02.2024
25.03.2024

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.4.2021, č.j. KSUL 69 INS 4040/2021-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSUL 69 INS 4040/2021-B-2.

Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. 787/4, trvalý travní porost, o výměře 540 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, kat. úz. Staré Hraběcí, obec Velký Šenov, na LV 645

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSUL 69 INS 4040/2021 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!