Prodej spoluvlastnického pozemku v obci Opatov

kancelar@konreo.cz

Prodej spoluvlastnického pozemku v obci Opatov

Nabízíme v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.: KSPA 56 INS 4743/2018:

Prodej ideální poloviny stavebního pozemku zapsaného v k. ú. Opatov v Čechách, na LV 290, obec Opatov.

Inzerce nemovitosti bude trvat min. 60 dní. Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. Spoluvlastnický podíl není po dobu trvání inzerce možno rezervovat. Nabídky je možné činit v min. výši 48.600,- Kč. Kritériem výběru kupujícího bude jednoznačně výše nabídnuté kupní ceny, přičemž její akceptace podléhá schválení v insolvenčním řízení.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Královehradecký kraj

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

12.02.2021
12.04.2021


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Související inzeráty