Prodej stánku (trafiky)

info@siwy.cz

Prodej stánku (trafiky)

Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji prodejní stánek (trafiku), tj. položku č. 3 v části II. soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.l. B 61. Stánek je nyní umístěn v Bohumíně na ul. Adama Mickiewicze přímo naproti budovy vlakového nádraží. Po prodeji však musí být z tohoto místa neprodleně odvezen! Stánek byl dlouhou dobu používán, avšak od konce roku 2019 už užíván není. Insolvenční správce neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

Stánek si mohou zájemci prohlédnout dne 28. 5. 2020 na místě samém od 9.00 do 9.30 hod.

 

Nabídky je možné doručit osobně či zaslat poštou na adresu Mgr. Daniel Siwy, insolvenční správce, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, nebo elektronicky na adresu info@siwy.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 1. 6. 2020.

 

Nabídka by měla obsahovat alespoň (i) identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození) včetně e-mailového, nebo telefonického kontaktu, a (ii) kupní cenu v české měně bez 21% DPH. Dlužník je plátcem DPH, tj. sjednaná cena bude o tuto daň navýšena.

 

Kupní cena bude muset být v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy. Jako vítězná může být vyhodnocena pouze nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny doručené nabídky.

 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

 

Bližší informace lze získat prostřednictvím e-mailu info@siwy.cz nebo telefonního čísla +420 602 529 516.

 

Movité věci

22.05.2020
22.05.2021


Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty