Prodej – stavební pozemek parc. č. 1911, k. ú. Jeřmanice, okr. Liberec

Značka: 2019-024

Cena: 4790000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jeřmanice, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

15.06.2020
31.12.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji ve veřejné dražbě dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: Milan Saibert

Insolvenční řízení: KSPA 60 INS 7419/2019

Specifikace nabízeného majetku:

 • pozemek parc. č. 1911, druh pozemku orná půda, o výměře 1 835 m2,

v katastru nemovitostí vše zapsáno na LV č. 299 pro katastrální území Jeřmanice, obec Jeřmanice, okres Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

Popis nemovitosti: Nabízíme k prodeji velký stavební pozemek v Jeřmanicích (okr. Liberec), ulice Pastevní. Jde o pozemek parc. č. 1911 o výměře 1 835 m2, druh pozemku orná půda. Pozemek je v územním plánu navržen jako plocha bydlení (zastavitelná plocha B.8, splňuje podmínku minimální výměry pro stavbu RD – 1 800 m2). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1705, který je vlastnictví obce Jeřmanice s výbornou dopravní infrastrukturou. Obec Jeřmanice se nachází v okrese Liberec a leží cca 5 km východně od centra krajského města. V obci je základní občanská vybavenost, kompletní vybavenost se nachází v Liberci.

Ocenění majetku: 4 790 000 Kč (znalecký posudek č. 363/2022 ze dne 14.11.2022 zpracovaný Mgr. Michalem Reifem)

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu nebo zajištěných věřitelů s prodejem mimo dražbu

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s prodejem a s převzetím majetku hradí kupující

– kupující nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Zpeněžením majetku zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, stejně jako ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Stejně tak zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele váznoucí na majetku. O tomto bude kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení vkladu do katastru nemovitostí vydáno písemné potvrzení o zániku věcných práv. Na kupujícího nepřecházejí závazky váznoucí na majetku.

Nabídky zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, prostřednictvím datové schránky ID a598h7m nebo e-mailem na paulus.ladislav@akhpl.cz. Součástí nabídky musí být identifikace zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení předmětu nabídky (Pozemek Jeřmanice), nabízená kupní cena a kontaktní údaje na zájemce (e-mail, telefon). Nabídky jsou okamžikem jejich podání pro zájemce závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!