Prodej – stavební pozemek parc. č. 1911, k. ú. Jeřmanice, okr. Liberec

Značka: 2019-024

Cena: 1890000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jeřmanice, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

15.06.2020
31.12.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji ve veřejné dražbě dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: Milan Saibert

Insolvenční řízení: KSPA 60 INS 7419/2019

Specifikace nabízeného majetku:

 • pozemek parc. č. 1911, druh pozemku orná půda, o výměře 1 835 m2,

v katastru nemovitostí vše zapsáno na LV č. 299 pro katastrální území Jeřmanice, obec Jeřmanice, okres Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

Popis nemovitosti: Nabízíme k prodeji velký stavební pozemek v Jeřmanicích (okr. Liberec), ulice Pastevní. Jde o pozemek parc. č. 1911 o výměře 1 835 m2, druh pozemku orná půda. Pozemek je v územním plánu navržen jako plocha bydlení (zastavitelná plocha B.8, splňuje podmínku minimální výměry pro stavbu RD – 1 800 m2). Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1705, který je vlastnictví obce Jeřmanice s výbornou dopravní infrastrukturou. Obec Jeřmanice se nachází v okrese Liberec a leží cca 5 km východně od centra krajského města. V obci je základní občanská vybavenost, kompletní vybavenost se nachází v Liberci.

Ocenění majetku: 2 000 000 Kč (znalecký posudek č. 6224-134/2019 ze dne 15.10.2019 zpracovaný Ing. Jaroslavem Fojtů)

Vyvolávací cena: 1 890 000 Kč

Zpeněžením majetku zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, stejně jako ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Stejně tak zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele váznoucí na majetku. O tomto bude kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení vkladu do katastru nemovitostí vydáno písemné potvrzení o zániku věcných práv. Na kupujícího nepřecházejí závazky váznoucí na majetku.

Další informace: viz internetové stránky dražebníka

Se svými nabídkami a dotazy se obracejte přímo na pověřeného dražebníka.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.08.2021 15.09.2021 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.08.2021 13.10.2021 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.08.2021 15.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.08.2021 15.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!