Prodej svařenců – nedokončené výroby ENTRACON MACHINERY

Značka: MSPH 79 INS 1542 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj

Movité věci

01.07.2022
15.08.2022

Insolvenční správce dlužníka ENTRACON MACHINERY s.r.o., Jindřicha Plachty 596/8, Praha 5, IČO: 07099550, dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 1542 / 2022, a to:

 

Kategorie

movitý

 

Pol.č.

 Identifikace, popis

 Datum soupisu

 Datum vyloučení

 Datum vynětí

 Odhad provedl – poznámka

 Odhad Kč

 

 

 Podrobnosti

 Důvod soupisu

 Důvod vyloučení

 Důvod vynětí

 Práva třetích osob

Zpeněženo za Kč

 

3

Nedokončená výroba – svařence umístěná v areálu Rapotín

5.4.2022

 

 

 

prozatím neoceněno

0,00 Kč

 

nedokončená konstrukce lesních strojů viz příloha č. 3 soupisu MP

vlastnické právo dlužníka

 

 

 

 

0,00 Kč

                     

 

Podmínky prodeje:

 

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • zájemce je v nabídce povinen uvést dvě ceny, a to cenu „bez položky 18 hydraulické ruky“ a „s položkou 18 hydraulickou rukou
 • zájemce je v nabídce povinen uvést, zda je nabízená cena s DPH nebo bez DPH
 • majetek se prodává jako 1 soubor;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

 

Případní zájemci o koupi této movitého majetku, nechť se obrátí na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na tel. 558 640 293 nebo 733 373 857. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Termín prohlídky 29.7.2022 v 9:00 hod. Majetek se nachází v Rapotíně.

 

K prodeji movitého majetku bude přistoupeno v souladu s ust. § 283 odst. 2 IZ právní moci rozhodnutí o  prohlášení konkurzu na majetek dlužníka a konání první schůze věřitelů po splnění podmínek dle ust. § 289 IZ.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!