Prodej valníkového návěsu SCHMITZ Cargobull

Značka: AL-01

Cena: 142000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.05.2023
09.06.2023

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužnice: AUTOTRANSPORT LAMBERSKÝ s.r.o., nabízí k prodeji nejvyšší nabídce následující movitý majetek:

valníkový návěs SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13,62 MB, RZ: 4E2 0381, r. 2010, VIN: WSM00000003131710

Tento návěs je předmětem zajištění pro Raiffeisen Leasing, s.r.o. a byl oceněn znaleckým posudkem č. 9191-33/22 znalce Ing. Ivo Čejky dne 9. 5. 2022 na 142 000 Kč.

Pokyn zajištěného věřitele k prodeji byl udělen insolvenční správkyni dne 4. 5. 2023, a to tak, že návěs bude nabízen k prodeji nejvyšší nabídce, nejméně však za posudkovou cenu bez DPH. (Dlužnice je plátcem DPH, ke kupní ceně proto bude DPH účtována v zákonné sazbě 21 %).

Popis návěsu a jeho stav:

Návěs byl po přerušení splátek úvěru odvezen zajištěným věřitelem na odstavné parkoviště v obci Ostrovačice (areál společnosti Pro Sale Trucks, s.r.o., na adrese Osvobození 293, Ostrovačice), kde je zajištěný věřitel připraven případným zájemcům o koupi zprostředkovat prohlídku návěsu. Návěs je v provozuschopném stavu a jeho technický stav odpovídá popisu ve znaleckém posudku, který je dostupný v příloze inzerátu. Prodej návěsu je současně inzerován i zajištěným věřitelem zde

Navěsy | Raiffeisen – Leasing (rl.cz)

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce minimálně za cenu posudkovou, tj. 142 000 Kč bez DPH; 

– kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, nejpozději však před převzetím vozidla,

– náklady spojené s převzetím vozidla a změnou v evidenci vozidel hradí kupující,

– v případě, že se sejde více podobných nabídek tak, že nejvyšší nabídka bude vyšší o méně, než 5 000 Kč proti další/m nabídkám v pořadí, bude vyhlášeno druhé kolo nabídkového řízení, kde minimální kupní cenou bude nejvyšší nabídka z kola prvního;

– v případě, že nebude nabídnut odkup alespoň ve výši posudkové ceny, bude v souladu s pokynem zajištěného věřitele vyhlášeno nové nabídkové řízení;

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré učiněné nabídky.

 

V případě dalších dotazů se obracejte na zaměstnance insolvenční správkyně Mgr. Blanku Netopilovou na tel. č. 585 208 801 či e-mail b.netopilova@akvidovicova.cz.

 

Lhůta pro podávání nabídek: 9.6.2023 do 13:00 hod. Nabídka je včas podána, jestliže do konce lhůty dojde do uvedené datové nebo e-mailové schránky.

Nabídky zasílejte do datové schránky: r4dyjiv nebo na e-mail: b.netopilova@akvidovicova.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 234000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 335000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Neuvedeno Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!