Prodej většinového podílu na nemovitosti v KÚ Velká nad Veličkou

Značka: KSBR 30 INS 9287 / 2021

Cena: 567 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

14.10.2022
30.10.2022

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Lukáš Sedláček , IČ: 05659035,, RČ: 921002/4593, bytem Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou 365, PSČ 696 74, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na pozemku parc. č. 2001, o výměře: 311 m2, druh
  pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova s č. p. 365 – rodinný dům;
 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na pozemku parc. č. 2002, o výměře: 112 m2, druh
  pozemku: zahrada,
  to vše zapsané na LV č. 351, v katastrálním území Velká nad Veličkou.

Předmětná nemovitost je užívána třetími osobami v počtu 3 (2 dospělí a 1 nezletilé dítě), jež nemovitost obývají bez právního důvodu – nabyvatel podpisem kupní smlouvy toto bere na vědomí a souhlasí s převzetím nemovitosti v tomto stavu.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:
– mimo dražbu přímým prodejem,
majetek bude prodán nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 567 000,- Kč,
– kupní cena podléhá odsouhlasení výše uvedenými zajištěným věřitelem,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace (písemně nebo elektronicky):

e-mail: ir@forteslegal.cz
adresa: Vranovská 45/1, 614 00 Brno

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30.10.2022, nabídky podávejte prostřednictvím e-mailu ir@forteslegal.cz.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!