Prodej vozidla ŠKODA OCTAVIA KOMBI r. v. 2009

Značka: MSPH 94 INS 26939/2019

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

29.11.2023
15.02.2024

Usnesením Městského soudu v Praze dne 30. ledna 2020, č. j. MSPH 94 INS 26939/2019 – A – 13, soud rozhodl o úpadku dlužníka: Antonín Hurt, RČ 760415/0851, Na Knížecí 2, 266 01 Tetín, korespondenční adresa: Urbánkova 3353/14, 143 00 Praha 4 (dále jen „Dlužník“), a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00, provozovna Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2020, č.j. MSPH 94 INS 26939/2019-B-8, soud rozhodl, že Dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. Schválil zprávu o přezkumu ze dne 30. června 2020 (zveřejněná na č.d. B-5 insolvenčního spisu), insolvenčního správce – společnosti TP Insolvence, v.o.s., IČO: 03296636, se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10 (dále jen „Insolvenční správce“) a schválil oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2023, č.j. MSPH 94 INS 26939/2019-B-21 soud, který zároveň vykonává působnost věřitelského výboru vyslovil souhlas s tím, aby Insolvenční správce prodal mimo dražbu majetek zapsaný v majetkové podstatě dlužníka ze dne 7. srpna 2023, pod položkou II. Movitý majetek, pod poř. č. 1, a to:

osobní automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI, RZ: 2SR4209, VIN: TMBGE61Z892037427, najeto 300 013 km. Vozidlo dva roky stálo a nyní je ve stavu nepojízdném (nutný odtah z adresy Kulkova 30, Brno). Nutný celkový servis, nefunkční akumulátor, zkorodované brzdy (nutná výměna), koroze karoserie, nadměrná koroze spodní části vozidla, nápravy a výfukové potrubí. Škrábance na karoserii. POZOR !!! Vozidlo je nepojízdné i po výměně akumulátoru. Důvod neznámý. Pro vyzvednutí nutný odtah.

Prodej mimo dražbu uskuteční správce majetkové podstaty za podmínek:

– zveřejnění informací o zpeněžování vozidla na portálu burzaspravcu.cz,

– prodej mimo dražbu přímému zájemci na základě výběru nejvýhodnější nabídky s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené se zpeněžením a správou vozidla nesmí v součtu přesáhnout zákonnou hranici výtěžku zpeněžení, stanovenou ust. § 298 zák.č. 182/2006 Sb..

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu pavel.indrak@abc-insolvence.com, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!