Prodej vybavení pro obchod s oblečením včetně zboží z majetkové podstaty dlužníka

Značka: KSOS 25 INS 13813/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

11.12.2019
10.12.2020

Insolvenční správce JUDr. Lukáš Kučera, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka obchodní společnosti IVOZA Store s. r.o., se sídlem Dolní Lhota, Poštovní 368, PSČ 747 66, IČ: 04667794 (KSOS 25 INS 13813/2019).

Nabízený majetek je tvořen vybavením prodejny (obchod s oblečením) a taktéž menším množstvím skladových zásob zboží, kdy veškerý majetek se aktuálně nachází v bývalé provozovně dlužníka v OC FUTURUM Ostrava.

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti IVOZA Store s. r.o., případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. února 2020 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi a dále nabízenou kupní cenu. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého majetku jako celku nebo alespoň o odkup veškerého majetku uvedeného v příloze č. 1 – seznam majetku dlužníka, veškerého zboží dle přílohy č. 2 – stav skladu a nebo veškerého dalšího vybavení uvedeného v příloze nazvané příloha č. 3. Pokud by se však mezi zájemci nenašel nikdo, kdo by byl ochoten učinit nabídku na veškerý prodávaný majetek, případně veškerý majetek specifikovaný v jednotlivých přílohách, bylo by možné taktéž jeho rozčlenění do menších skupin například podle druhu. V případě, že nemáte zájem o veškeré vybavení či zboží dle jednotlivých příloh, specifikujte laskavě ve své cenové nabídce také to, o jakou konkrétní věc či zboží máte zájem, a to například tak, že k Vaší nabídce připojíte tu přílohu, v níž je daná věc uvedena, a předmětnou věc či zboží v ní zvýrazníte. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.

V daném případě je možná také prohlídka nabízeného majetku, která se v případě zájmu bude konat dne 11. února 2020 v 9:30, a to v bývalé prodejně dlužníka v OC FUTURUM Ostrava na adrese Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. Zájemci o prohlídku nechť svoji účast na ní potvrdí prostřednictví emailu zaslaného na: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!