PRODEJ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VE VÝŠI 25.000,- KČ + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

18.04.2023
02.05.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku za fyzickou osobou ve výši 25.000,- Kč z majetkové podstaty dlužníka Daniela Haši. Insolvenční řízení vedeno Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 8989 / 2022.  Pohledávka je přiznaná na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, a to na částku ve výši 25.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení a náhradou nákladů řízení ve výši 9 962,- Kč.  Insolvenční správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir.justice.cz, stejně jako usnesení insolvenčního soudu, kterým byl vysloven souhlas s prodejem předmětné pohledávky mimo dražbu. Pohledávka je v soupisu majetkové podstaty vedena v oddílu IV. pod položkou č. 4. 

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/ nejvýhodnější nabídce;

– případná plnění náleží kupujícímu ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávek;

– úhrada ceny před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/ převodem hradí kupující;

Vaše nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: insolvence@akpetru.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – Haša Daniel”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 2.5.2023. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Mgr. Tomáš Petrů insolvence@akpetru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!