PRODEJ VYKONATELNÝCH POHLEDÁVEK

akpavlikova@akpavlikova.cz

PRODEJ VYKONATELNÝCH POHLEDÁVEK

Likvidátorka JUDr. Kateřina Pavlíková, ustanovený likvidátor společnosti DAIMLER s.r.o. v likvidaci, IČ 29291305, zrušené Usnesením Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Cm 76/2017, nabízí k prodeji vykonatelné peněžitou pohledávku za fyzickými osobami:  

 1. Radoslav Novák, r.č. 860722/5781, bytem Pňovice 50, 784 01 Olomouc

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53 Cm 158/2013-16, kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 20. 11. 2013 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Ludmila Nováková, r.č. 635315/0265, Křížkovského 867/6, 787 01 Zábřeh

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53 Cm 158/2013-16, kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 24. 12. 2013 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 1. Kristýna Beranová, nar. 18. 4. 1988, bytem Táborská 700, 560 02 Česká Třebová
  1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53Cm 161/2013 – 16. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 3. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 5. prosince 2013 a je vykonatelné.
  2. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53Cm 162/2013-15, kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 24. 12. 2013 a je vykonatelné.
  3. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53 Cm 158/2013-16, kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 24. 12. 2013 a je vykonatelné.
  4. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53Cm 159/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 24. 12. 2013 a je vykonatelné.
  5. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 19. 12. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 161/2013 – 15. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 4. 2. 2014 a je vykonatelné.
  6. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 20. 8. 2014 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 159/2013 – 30. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 28. 10. 2014 a je vykonatelné.
  7. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 20. 2. 2014 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52Cm 162/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 20. 5. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 337.120,-Kč k datu jednotlivých rozhodnutí plus příslušenství dle jednotlivých rozhodnutí.

 1. Květoslav Zlámal, nar. 23. 8. 1954, bytem Karla Dvořáka 608/1, 683 23 Ivanovice na Hané

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53Cm 162/2013-15, kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 9. 11. 2013 a je vykonatelné.

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 1. Jaromír Poslušný, r.č. 890319/4465, bytem Bohuslavice u Zlína 4, 763 51, Zlín

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53Cm 159/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 20. 11. 2013 a je vykonatelné.

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 1. Ftáčník Petr, nar. 591018/0177, bytem Dr. Ignáce Horníčka 260, 763 62 Tlumačov – Zlín
 2. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 15. 10. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 53 Cm 159/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2013 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 1. Kořízek Pavel, r.č. 710903/3690, bytem Dobrovského 43, 563 01 Lanškroun
 2. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 19. 12. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 158/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 29. 1. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Hrdina Miroslav, r.č. 650215/2151, bytem Jamné 111, 588 27 Jamné u Jihlavy

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 19. 12. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 161/2013 – 15. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 15. 1. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Búda Pavel, r.č. 650726/0122, bytem ul. 9. května 71/11, 751 17 Horní Moštěnice

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 19. 12. 2013 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 161/2013 – 15. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 1. 3. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Ondráčková Jana, bytem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
 2. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 20. 8. 2014 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 159/2013 – 30. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 28. 10. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Pořízková Marie, bytem 9. května 1163/20, 678 01 Blansko

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 20. 8. 2014 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52 Cm 159/2013 – 30. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 29. 5. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 28. 10. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

 1. Prosecký Pavel, r.č. 891026/6222, bytem Dvorská 4a, 789 01 Zábřeh

 

 1. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích vydal dne 20. 2. 2014 Směnečný platební rozkaz, č.j. 52Cm 162/2013 – 17. Kterým Vám byla uložena povinnost zaplatit žalobci směnečný peníz ve výši 48.000,00 Kč, s 6% úrokem jdoucím od 1. 6. 2010 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 160,00 Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve výroku I. a), b) c) a výroku II. dne 20. 5. 2014 a je vykonatelné.

 

Celkem tedy 48.160,-Kč k datu rozhodnutí plus příslušenství.

 

Podmínky prodeje pohledávky:

 • pohledávka bude prodána  zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou
 • zájemce uvede přesně identifikační údaje své osoby, navrhovanou cenu za nabízenou pohledávku a způsob placení,
 • kupní cena bude zaplacena ve prospěch účtu likvidační podstaty společnosti DAIMLER s.r.o. v likvidaci nejpozději při uzavření kupní smlouvy.
  případné náklady spojené s převodem, resp. postoupením  pohledávky, jakož i daňové povinnosti, ponese kupující,

 

Závazné nabídky zasílejte do  30.9.2019 na adresu správkyně: JUDr. Kateřina Pavlíková, Příkop 843/4, 602 00 Brno, e-mail: akpavlikova@akpavlikova.cz, telefon: 545 176 261, dat. schr.: wsypk38.

 

K nabídkám došlým po tomto datu nebude přihlíženo. Likvidátorka si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku případně nepřijmout nabídky zájemců, bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 

Pohledávky

12.09.2019
11.09.2020


Informace o zadavateli

Kateřina Pavlíková akpavlikova@akpavlikova.cz

Související inzeráty