Prodej výrobků společnosti MIKA a.s. (SUROVIN)

Značka: KPA 1/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Movité věci

23.03.2023
07.04.2023

Z insolvenčního řízení dlužníka MIKA a.s., Česká Třebová, nabízíme k mimodražebnímu prodeji skladové zásoby surovin pro výrobu dezinfekcí, kosmetických výrobků a čistících přípravků. Výčet skladových zásob je uveden v přiložených seznamech.

Prohlídka skladových zásob je možná po telefonické domluvě v provozovně dlužníka v obci Sloupnice, okres Svitavy (tel. č. 603 839 161, p. Martin Novák). Insolvenční správce upozorňuje, že u podstatné části surovin uplynulo datum minimální spotřeby.

Mimodražební prodej proběhne za následujících podmínek:

 1. prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny (minimální nabídková cena není stanovena),
 2. kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
 3. kupující převezme skladové zásoby jako celek tak, jak stojí a leží, k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za skryté či jiné faktické vady,
 4. kupující hradí náklady spojené s odvozem skladových zásob z provozu Sloupnice, vydání skladových zásob a jejich odvoz musí proběhnout nejpozději do 30.4.2023.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

 ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 6.4.2023 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „suroviny MIKA a.s.“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 20.000,- na účet majetkové podstaty č. 238 168 639/0600 pod var. symbolem 103. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 6.4.2023. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 15-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze části skladových zásob nebudou akceptovány.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2023 30.06.2023 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 26.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 15.06.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 25.06.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!