prodej zahrada u RD Šumvald

olomouc@e-advokati.com

prodej zahrada u RD Šumvald

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Položka č. I/2. nemovitost na LV č. 443 pro k.u. a obec Šumvald, a to:

 p.č. 523/4 zahrada o vyměře 227 m2 /zemědělsky půdní fond

(dále jen „předmět zpeněžení“)

Popis:

Pozemek se nachází v souvisle zastavěném území obce, ve funkčním celku s objektem RD čp. 255 a jinou stavbou bez čp. Na pozemku se nacházejí ovocné porosty, bez vlivu na obvyklou cenu. přístup k pozemku je přes pozemek p.č. st. 342/2 ve vlastnictví jiného subjektu.

Ocenění: Dle ZP z 29.8.2019 znalec Ing. Jan Šíma, č. posudku 5881-216/2019 ve výši 70.000,00 Kč. ke stažení zde

Výpis LV ke stažení zde. 

Podmínky prodeje: 

  • Lhůta pro podání nabídek: do 15.10.2019 do 12,00 hod

  • minimální nabídnutá cena se stanovuje ve výši 2/3 znaleckého ocenění, tj. min. ve výši cena 46.700,00 Kč.

  • správní poplatky při podání návrhu na vklad je povinen hradit nabyvatel,

  • cena za prodej je splatná nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • souhlas soudu podle 289 IZ je podmínkou uzavření kupní smlouvy, o souhlas bude žádáno na základě vyhodnocení nabídek, vyhodnocení nabídek nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy,

​Úplné znění podmínek ke stažení zde.

Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, insolvenční správce 

Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc

Nemovité věci

10.09.2019
09.09.2020


Informace o zadavateli

Bohdana Šocová olomouc@e-advokati.com
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty