Prodej zahrady – Černčice u Loun

Cena: 210000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Pivovar 346, 439 01 Černčice, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

04.05.2021
30.06.2021

V rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 14393/2020 jsou zpeněžovány následující nemovitosti: (i) pozemek parc.č. 136/7 – vodní plocha, (ii) pozemek parc.č. 184/4  – orná půda a (iii) pozemek parc. č. 188/43 – zahrada, vše nacházející se v kat.úz. Černčice u Loun, obec Černčice a zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Louny na LV č. 920 pro kat.úz. Černčice u Loun, obec Černčice, a to formou veřejné soutěže. Podmínky soutěže včetně podrobnější specifikace prodávaných nemovitostí, včetně způsobu činění nabídek a vzorového znění uzavírané kupní smlouvy naleznete v Podmínkách soutěže o nejvhodnější nabídku. Znalecký posudek bude zaslán zájemcům na žádost.


Přílohy:

Informace o zadavateli

BHJ správci v.o.s. praha@bhjspravci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2021 17.07.2021 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2021 31.07.2021 Moravskoslezský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2021 21.06.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.05.2021 29.06.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!