Prodej zbraní a střeliva

Značka: KSPL 20 INS 16162/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Movité věci

14.11.2023
15.01.2024

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 3. 2023, č. j. KSPL 20 INS 16162/2022-A-22, byl zjištěn úpadek dlužníka Miroslava Kumbery, RČ: 600721/0506, IČ: 88025616, trvale bytem Kladenská 243, 357 31 Krásno, (dále jen jako „dlužník“), prohlášen na majetek dlužníka konkus a funkce insolvenčního správce dlužníka byla ustanovena Mgr. Jana Fábry Payne M. iur. comp., IČ: 48061956, sídlem Dušní 928/1, 110 00, Praha (dále jen „Mgr. Fábry Payne“). Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2023, č.j. KSPL 20 INS 16162/2022-B-20, soud potvrdil odvolání Mgr. Fábry Payne z funkce insolvenčního správce dlužníka a ustanovení společnosti Abeceda insolvence v.o.s., IČ: 14106841, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, (dále „insolvenční správce“), do funkce insolvenčního správce dlužníka.

Insolvenční správce tímto nabízí k prodeji mimo dražbu tyto movité věci – zbraně a střelivo – z majetkové podstaty dlužníka:

 • položka č. 2: malorážka opakovací, zn. ZBROJOVKA BRNO, model 1, ráže 22 Long Rifle, výrobní číslo 102226, včetně ramenního řemenu a puškohledu zn. CARL ZEISS, model ZF6/S, výrobní čísla 200134
 • položka č. 3: brokovnice dvojka, zn. SSSR, model IŽ-58 M, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo E43134, včetně ramenního řemenu
 • položka č. 4: brokovnice dvojka, zn. MEYER, model neuveden, ráže 20/70, 20/70, výrobní číslo 158, včetně ramenního řemenu
 • položka č. 5: kulovnice opakovací, zn. ZBROJOVKA BRNO, model ZKK 600, ráže 30-06 Spring, výrobní číslo 54115, včetně ramenního řemenu
 • položka č. 6: kulovnice opakovací, zn. ZBROJOVKA BRNO, model ZKK 600, ráže 30-06 Spring, výrobní číslo 31986, včetně ramenního řemenu a puškohledu německé výroby, model ZF4/S, výrobní číslo 187144
 • položka č. 7: brokovnice dvojka, zn. ZBROJOVKA BRNO, model ZP 45, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo 0120146, včetně ramenního řemenu
 • položka č. 8: 1 ks podomácky upraveného náboje do brokovnic ráže 16
 • položka č. 9: 377 ks kulových nábojů ráže 7,62 x 25 Tokarev
 • položka č. 10: 370 ks kulových nábojů ráže 22 Long Rifle
 • položka č. 11: 89 ks kulových nábojů ráže 30-06 Springfield
 • položka č. 12: 60 ks kulových nábojů ráže 22 Short
 • položka č. 13: 50 ks kulových nábojů ráže 9 mm Luger
 • položka č. 14: 41 ks kulových nábojů ráže 7,62 x 54 R
 • položka č. 15: 34 ks kulových nábojů ráže 7,65 Browning
 • položka č. 16: 12 ks kulových nábojů ráže 7,62 vz. 43
 • položka č. 17: 10 ks kulových nábojů ráže 7,92 mm Mauser
 • položka č. 18: 3 ks kulových nábojů ráže 7,62 vz. 59
 • položka č. 19: 1 ks kulového náboje ráže 7,62 x 54 R svítící
 • položka č. 20: 1 ks kulového náboje ráže 7,62 vz. 43 svítící
 • položka č. 21: 1 ks cvičného náboje ráže 7,62 vz. 43 Cv.
 • položka č. 22: 1 ks kulového náboje ráže 22 Extra Long
 • položka č. 23: 1 ks kulového náboje ráže 309 Winchester
 • položka č. 24: 1 ks kulového náboje ráže 7 x 57
 • položka č. 25: 1 ks kulového náboje ráže 8 x 50 R Lebel
 • položka č. 26: 1 ks kulového náboje ráže 9 mm Browning court
 • položka č. 27: 1 ks sestavy nábojnice a střely ráže 7,65 Browning
 • položka č. 28: 20 ks nábojů do brokovnic ráže 20/67,5
 • položka č. 29: 10 ks nábojů do brokovnic ráže 20/76
 • položka č. 30: 6 ks nábojů do brokovnic ráže 16/70
 • položka č. 31: 1 ks náboje do brokovnic ráže 16/67,5
 • položka č. 32: 1 ks náboje do brokovnic ráže 16 s jednotnou střelou typu S-ball.

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce;
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy;
 • Veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující;
 • Insolvenční správce neposkytuje žádné prohlášení o stavu prodávaných věcí (prodává je „jak stojí a leží“) ani jakékoliv záruky za jakost;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit;
 • Kupující si po uzavření kupní smlouvy vyzvedne koupené věci u Policie ČR v Sokolově;
 • Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci poštou na adresu Abeceda insolvence v.o.s., Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, emailem na adresu
  info@abc-insolvence.cz nebo do datové schránky ID DS: uvk2v86. Posuzovány budou pouze nabídky, které budou insolvenčnímu správci doručeny nejpozději do 15. 1. 2024.

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje zájemce – jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště, emailový a telefonický kontakt, číslo zbrojního průkazu zájemce;
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně a za jakou položku případně položky je nabídka učiněna;
 • Prohlášení, že zájemce bezvýhradně akceptuje podmínky prodeje;
 • Prohlášení, že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona, případně že mu byla udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona;
 • Prohlášení, že zájemce je držitelem platného zbrojního průkazu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s uplatněním jejich nabídky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevracet zájemcům jejich nabídky nebo jakékoliv jejich součásti.

Insolvenční správce upozorňuje, že uzavření kupní smlouvy bude ještě podléhat schválení insolvenčním soudem a věřitelským orgánem.


Informace o zadavateli

info@abc-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!