Prodej zemědělských pozemků v obci Domanín, okres Žďár nad Sázavou

davidpapousek@seznam.cz

Prodej zemědělských pozemků v obci Domanín, okres Žďár nad Sázavou

Insolvenční správce vyhlašuje nabídkové řízení na prodej zemědělských pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, pozemek parcela 1032 o výměře 1788 m2 ostatní plocha, pozemek parcela 1037 o výměře 143 m2 ostatní plocha, pozemek parcela 1038 o výměře 9660 m2 trvalý travní porost, pozemek parcela 1040 o výměře 4737 m2 orná půda, pozemek parcela 1041 o výměře 1519 m2 trvalý travní porost, pozemek parcela 1042 o výměře 2017 m2 orná půda, to vše zapsané na listu vlastnictví číslo 370, katastrální území Domanín u Bystřice nad Pernštejnem.

Podmínky prodeje na vyžádání u insolvenčního správce, email.: davidpapousek@seznam.cz

Nemovité věci

29.06.2020
27.07.2020


Informace o zadavateli

David Papoušek davidpapousek@seznam.cz

Související inzeráty